logo
cloud
トーナメント
写真集(旧)

 

 

#422  10月21日

 
Rank Group Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Front 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Back Total H.C. Net E Ne B. Longest   Closest         New
  Par 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36 72     g xt G. 9 18 3 6 13 16 B E A H H.C.
1   Kamihara, Akio 7 6 5 6 7 5 5 5 7 53 6 6 5 4 7 5 4 6 7 50 103 24 79                 x         16
2   Okamoto, Hiroharu 7 4 4 7 5 4 5 8 7 51 6 8 4 6 7 5 5 7 7 55 106 27 79                           21
3   Abe, Tomoyuki 7 6 4 8 4 3 5 7 7 51 5 8 6 4 6 6 6 7 7 55 106 20 86             x             18
4   Ban, Tetsuo 7 4 5 8 6 4 6 5 6 51 6 5 5 4 6 5 4 7 7 49 100 11 89       x       x          
5   Mita, Katsumi 5 5 3 7 9 4 5 7 7 52 5 7 6 4 5 5 4 5 6 47 99 9 90         S                
6   Kakimoto, Yoshitaka 6 6 6 8 5 4 6 8 7 56 5 7 5 5 6 4 4 5 7 48 104 14 90         x                
7   Suzuki, Masumi 6 4 3 8 7 4 7 6 10 55 6 6 6 5 6 4 4 7 8 52 107 15 92           x              
 
3 Suzuki S=shared
6 abe
13 ban
16 uehara
dc9 ban
18 kakimoto
18s mita